Trần Wũ Khang: Tân hình thức cảm thán

– Thung, ra đây biểu

– Dạ, chú gọi coong

– Mầy đếm chữ xuống dòng sao lạ vậy cà

– Coong cứ y ý chú điếm mà

– Hàng này 9 chữ, hàng này quá 10 là sao

– Ở dưới chợ người ta đọc HO làm Hắc Ô, chú khi thì HO [lao] lúc lại [khẩu hiệu], dưới đó họ bảo có lẽ chú mầy ở trển lâu ngày thiếu thông tin

– Mấy cha biết gì mà dạy ông, còn số 124 mủng nữa

– Chú bảo coong hễ kẹt cứ giở bác Thường hay chú Dũng ra. Coong sao y, có giở nhưng coong rối lên. Bác Thường điếm 11 ra mười một, còn chú Dũng thì gom cả 250.000$ làm một, coong không biết đường nào mà rờ

– À, tệ quá, bác Khế Iêm lưu ý hàng đồ đệ thế nào ấy

– Chú dạy coong điều gì

– Không

– Coong thấy bác Thường điếm chữ xuống dòng trật lất hết. Bài gì đó đoạn thì: 6/7/6; đoạn thành ra 6/8/6,… trong khi cậu Sara bài nào nấy không sai, vần và lặp  lại đâu ra đấy nghiêm chỉnh chấp hành

– À xíu nữa tao quên vụ vần và lặp lại, tao biểu là phải có, dứt khoát có nó cho tao, không có sao ra tân hình thức, thế mầy bỏ rơi đâu hết trọi rồi nè

– Ở dưới chợ họ bảo sao có mấy tiếng đó viết ra woài, lên nói lại với chú mầy đi. Hao giấy mắc tiền laaám

– Thung này, mầy nghe tao hay nghe mấy mẹ dưới chợ

–  Dạ, coong nghe chú

– Mầy biết không, không có vần và lặp lại thì làm sao có cánh bướm lượn lờ, hiểu chưa

– Dạ, coong hiểu ạ, dưới đó họ nói mầy coi bác Thường với chú Dũng có làm vậy đâu vẫn có vé vào tân hình thức chứ lị

– Thôi cãi mầy mệt con ceẹc lắm, mầy chạy xuống chợ meo cho bác Khế Iêm đi, để bác định đoạt, muốn đếm chữ xuống dòng đâu thì đếm, muốn vần và lặp lại sao thì vần. Để bác còn xét cho diện en-ép.

 

________________________

 

– cánh bướm: hiệu ứng cánh bướm

– en-ép: đọc tắt New Formalism

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *