Tự ngôn Hàm Bộ 12

Không thể sống cô độc. Sống là quan hệ. Chúng ta quan hệ với thiên nhiên, với con người, với các nền văn hóa và với ý tưởng. Chính mối quan hệ làm phong phú đời sống cá nhân con người. Tránh cho con người tự kỉ từ đó có tư tưởng và hành vi quá khích. Từ chối một nhánh, là ta đánh mất đi một cơ hội khôn lớn. Nhưng con người chỉ thực sự sâu thẳm và khôn lớn, khi hắn trở lại quan hệ với nỗi cô đơn. Ta đối mặt với chính nội tâm ta. Đối mặt và chắt lọc các mối quan hệ kia để trở thành tinh khiết.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 5 votes)
Tự ngôn Hàm Bộ 12, 10.0 out of 10 based on 4 ratings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *