Trần Wũ Khang: Đời mơ hồ (VI)

sẽ có người mới hơn có kẻ cũ hơn

có người cấp tiến hơn có kẻ bảo thủ hơn

bảo thủ hơn hôm qua hơn hôm kia, ai biết được

 

mơ hồ đời

mơ hồ Nguyễn nhà văn mơ hồ Trần giáo sư mơ hồ

lũ sẽ quét bạo hơn và rút nhanh hơn

giá phân lên bất ngờ hơn

chất lượng thuốc Tây xuống mơ hồ hơn

 

bài thơ hay bất ngờ giữa một tập thơ tẻ nhạt

thơ ngẫu hứng và phê bình đột hứng

mưa Sàigòn đột hứng hay nắng Đàlạt ngẫu hứng

 

như loài bão miền Trung

như loài thơ Việt Nam

 

tôi rồi có ngày sẽ cũ sẽ bảo thủ sẽ hủ

như ông nhà phê bình một sáng thức giấc

cũng có thể sớm hơn hay muộn hơn đôi chút

cũng có thể tệ hại hơn, có lẽ

 

không chỉ một hay hai thế kỉ qua

chắc chắn rất nhiều thế kỉ đã qua và sắp tới

nhân loại sai & lầm

 

chỉ có ta duy nhất đúng chỉ có ông

duy nhất đúng

chỉ có

đời mơ hồ

biết đâu tôi rồi cũng y chang như thế, có lẽ!

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *