Tự ngôn Hàm Bộ 08

Klu làm việc với Ywơn với Lauw, hiếm có thời gian rỗi anh em gặp nhau, là điều bình thường. Anh không trách đâu, bởi không thể trách.

Hãy sống có ta có mình hu urang hu drei. Thật khôn ngoan, cái khôn đủ để mình tồn tại mà không hại người, dù đó là con người vô danh tiểu tốt tới đâu.

_____

“Klu” là tên thân mật mà Hàm Bộ thường gọi Inrasara

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *