Tự ngôn Hàm Bộ 03

Ông nói:

Khi thân mình dơ bẩn, lấy gì để rửa? – Nước.

Nếu nước bị vấy bẩn, lấy gì để rửa? – Chỉ có máu mới có thể rửa sạch nước.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Tự ngôn Hàm Bộ 03, 7.7 out of 10 based on 3 ratings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *