Tự ngôn Hàm Bộ 02

Ariya Glơng Anak có một hình ảnh mang tính biểu trưng rất cao:

“drei tacei wơk ka drei”: mình trỏ thẳng vào mình.

Khi ta đưa một ngón tay chỉ chỏ vào người khác, thì ba ngón của chính ta chỉ đâm thẳng vào thân ta. Một vay ba trả là vậy.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Tự ngôn Hàm Bộ 02, 10.0 out of 10 based on 3 ratings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *