Kiều Dung: Panwơc mưkrư

Anit ralo sơp adei đom

Sa-ai pơng bithruk dom ayamưn dalam tian

Sa-ai nan sa urang dauk cang

Liwik harei bilan pieh pơng panwơc nan

Adei đom biak khơh ralo ranơm

Sa-ai on bwei pakal anit ranơm

Ranơm biak yamưn oh mưthơm

Harei mưlơm sa-ai chơh chai

Lac adei oh ginaung di sa-ai

Adei jang takrư sa-ai yuw harei siam

Ngap ariya sa-ai wak dom pakal

Anit ranơm tung tian biak ligaih mưkrư

Oh palai dom yawa sa-ai buh tamư

Harei ni adei takrư dom panwơc sa-ai đom

Ralo harei sa-ai caung đom

Lang ayamưn hu dom kađah kađaiy

Sa-ai oh klak rup jang raiy

Ayamưn drei jang waiy ngap di sa-ai pađik

Mưrat twei sa-ai hu harei mưgik

Ayamưn dauk dakik min jang hu ghơh

Ra caung harei tian tapơh

Ayamưn drei hu drơh yuw sa-ai dauk maung?

 

 

 

Tâm tình đẹp

 

Yêu lắm giọng em nói!

Anh nghe thỏa lòng với bao ngọt ngào.

Anh đấy người mong đợi

Nhiều tháng ngày mong nghe lời đó.

Em nói ngọt ngào bao yêu thương

Anh vui mừng với niềm yêu thương

Yêu lắm ngọt lòng chẳng chua.

Ngày đêm anh thích thú

Rằng em không bỏ anh

Em vẫn mến anh như ngày nào.

Làm thơ anh viết bao điều,

Yêu thương lòng anh trong đẹp;

Chẳng phụ hơi sức anh bỏ vào,

Hôm nay em thích mấy lời anh nói.

Nhiều ngày anh mong nói

Cắt nghĩa cuộc tình bao vướng vấp.

Anh không từ bỏ người cũng rã rời,

Cuộc tình mình cũng cong queo làm anh đau nhói!

Gắng lòng theo đuổi có ngày anh bên em?

Ân tình tuy ít nhưng vẫn đẹp

Mình trông ngày thuận lòng

Ân tình mình có được như anh mong?

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *