Đối thoại Chay Mala – Đối thoại 2: Sara công nhỏ tội lớn?

– Nghe nói Chay Mala kêu nhà thơ Inrasara công nhỏ mà tội lớn…

Chay Mala: Chân lí rành rành mà còn hỏi…

– Nghe nói tội đầu là tội làm thơ, là sao?

Chay Mala: Ông ta làm thơ, lại làm quá hay, giật hết giải thưởng này đến giải thưởng nọ. Thế là cả đống nhóc Chàm học đòi mần thơ. Xã hội mà kéo nhau đi làm thơ thì chỉ có nước ăn mày. Không là tội thì còn kêu là gì!

– Lạ hỉ, cứ tạm đồng ý với Chay. Nhưng nghiên cứu văn hóa Chăm, Chay cũng la nhà nghiên cứu Inrasara có tội, hỏi có bất công không?

Chay Mala: Bất đâu mà bất! Ông ta nghiên cứu nổi quá cha nổi, lên truyền hình truyền đồ, nêu gương xấu cho bọn trẻ. Mi biết ta kêu mấy nhà nghiên cứu là gì không? – Cái xác chết biết đi đó! Chúng không làm văn hóa mà đi nghiên cứu văn hóa. Cả xã hội đi nghiên cứu văn hóa chỉ có nước xã hội đó thành xác khô.

– Tội lớn là vậy, thế công nhỏ của Inrasara nằm ở đâu hỉ?

Chay Mala: Đi mà hỏi ông ta…

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Đối thoại Chay Mala - Đối thoại 2: Sara công nhỏ tội lớn?, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *