Kadha dauh 01: Green Fields – Tanran lahơm

GREEN FIELDS – The Brothers Four
Green-Fields
The Brothers Four

http://www.youtube.com/watch?v=BQnF5aRNQF4

Once there were green fields kissed by the sun
Once there were valleys where rivers used to run
Once there were blue skies with white clouds high above
Once they were parts of an everlasting love
We were the lovers who strolled through green fields

Green fields are gone now parched by the sun
Gone from the valleys where rivers used to run
Gone with the cold wind that swept into my heart
Gone with the lovers who let their dreams depart
Where are the green fields that we used to roam?

I’ll never know what made you run away
How can I keep searching when dark clouds hide the day?

I only know there’s nothing here for me
Nothing in this wide world left for me to see

But I’ll keep on waiting’ til you return
I’ll keep on waiting until the day you learn
You can’t be happy while your heart’s on the roam
You can’t be happy until you bring it home
Home to the green fields and me once again.

*
TANRAN LAHƠM
Inrasara mưlih tappa xơp Cam.
Bản tiếng Chăm của Inrasara.
(Đây là ca khúc rất thịnh hành, các bạn tập hát sẽ quen dần)

Hu sa bel ia harei mư-in di bblang tanran
Hu sa bel bblang kaxa đwơc mai khwơl ia kraung
Hu sa bel lingik lahơm saung dom tơl taginum wang
Hu sa bel hatai ranơm taik rai brai twei that halar
Sa kal ai saung adei nau tappa dom bblang hamu padai.

Blauh bblang tanran harei ni pađiak bhang cuh ppalai
Ppalai gơm sa bblang kaxa đwơc mai khwơl ia kraung
Ppalai dom binhwơr angin li-an hamac mai wang ul dalơm hatai
Saung yam takai yut cwai lwai ka lipei drei ppalai lihik
Ni o dauk tanran padai khaul ita nau tappa sa harei.

Ai o thuw yuw halei, ywa habơr mei klak nau
Ai o thuw dwah pak halei kal taginum wang xup kanơm
Yaum sa than ai o hu gait di tanran ni
O hu gait di dunya ni, o dauk gait ka ai bboh.

Min tian jang halar cang mei gilac wơk tanran
Ai tian jang pơh ppaha sa harei mei thuw talang
Mei o bboh haniim siam kal hatai ranơm ngap thơk đong
Mei o gauk haniim siam tơl sa war hatai mai sang
Sang hu bblang tanran padai saung ai sa kal tra…

*
Phiên âm Việt.
T”RĂNH L”HĂM

Hu tha pền ia h’ray m’in tì blang t’nrănh
Hu tha pền blang k’xa đôý mai khônh ia krong
Hu tha pền l’ngik l’hăm thong tồm tănh tag’nùm vang
Hu tha pền h’tai r’năm tek ra prài tui that h’lan
Tha kan ai thong tày nao tapa tồm blang h’mu p’tài

Plòh blang t’rănh h’ray ni p’điak phàng chuh p’lai
P’lai kằm tha blang k’xa đôý mai khônh ia krong
P’lai tồm pìnhồn nginh l’ănh h’máy mai vang unh tàlằm h’tai
Thong yam t’kai yut chôi lôy ka l’pay trày p’lai l’hik
Ni ô tòk t’rănh p’tài khonh ita nao tapa tha h’ray.

Ai ô thău yău h’lay, yoa h’pằnh may klak nao
Ai ô thău tòah păk h’lay kan tag’nùm vang xup k’năm
Yom tha thăn ai ô hu kèt tì t’rănh ni
Ô hu kèt tì tùnya ni, ô tòk kèt ka ai bôh

Minh tian chàng h’lan chang may kìlạy vơk t’rănh
Ai tian chàng pơh paha tha h’ray may thău talang
May ô bôh h’nim thiam kan h’tai r’năm ngăk thơk đông
May ô kòk h’nim thiam tănh tha van h’tai mai thang
Thang hu blang t’rănh p’tài thong ai tha kan tra…

CÁNH ĐỒNG XANH
(Theo bản dịch tiếng Chăm)

Có một thuở mặt trời đùa chơi trên cánh đồng
Có một thuở dòng sông chảy về bãi trống
Có một thuở trời xanh lững lờ đám mây trắng
Có một thuở tim yêu rách nát theo lời ước hẹn
Có một lần anh và em rảo bước qua cánh đồng

Rồi hôm nay cánh đồng kia nắng thiêu đốt rụi
Rụi cả bãi trống chảy về dòng sông
Rụi cả cơn gió mát thổi về làm nghẹn trong tim
Với bước chân tình nhân bỏ mặc cho giấc mơ tàn lụi
Nay không còn đồng lúa chúng mình bước đi mỗi ngày

Anh chẳng hiểu thế nào, vì sao em bỏ đi
Anh không biết tìm đâu khi mây đen phủ trùm
Riêng thân anh không còn gì trên cánh đồng này
Không còn gì trên trần gian này, không còn gì cho anh thấy

Nhưng lòng vẫn đợi chờ em trở lại cánh đồng
Anh vẫn mở lòng hi vọng một ngày em sẽ hiểu
Em sẽ không gặp phúc lành khi trái tim yêu còn lang thang
Em không gặp phúc lành cho đến một ngày tim em về nhà
Nhà có đồng lúa xanh để cùng [tình] anh lần nữa…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *