Huyền Hoa: Vịnh Tháp Chàm

Theo cùng năm tháng với trời mây
Lưu tiếng danh thơm đất nước này
Chữ xưa còn đó muôn ngàn ý
Tháp Chàm muôn thuở vẫn còn đây.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *