Trà Ma Hani: Ariya 11 – Chuyện xưa

CHUYỆN XƯA

Chuyện xưa kể rằng
Ở làng Chakleng
Cậu nhỏ tên Khó
Theo bà tên Khổ
Mót lúa ngoài đồng

Có sứ Tàu sang
Đòi vua cống nạp
Cỗ bánh biết hát
Sợi thừng bằng tro

Thế rồi
Mõ nhỏ mõ to
Vang cùng thôn xóm
Cậu bé la lớn
Lo gì mà lo

Bện rơm làm thừng
Vào khương rồi đốt
Sứ Tàu thậm dốt
Bánh hát là ta

Ngày mai dâng vua
Thế là thoát nạn

Chuyện kể tiếp rằng
Cậu nhỏ lớn lên
Làm vua đất nước
Khai mương đắp đập
Tưới nước xanh đồng

Chuyện kể mãi rằng…

KADHA MƯKAL
Bản tiếng Chăm của Inrasara.

Kadha mưkal khan lac
Pak palei Caklaing
Cei xit angan Rabbah
Twei muk angan Kathaut
Dalwơn padai lingiw tanran…

Hu gaun Lauw mưrai
Đok pataw swei tok
Thong ahar thuw dauh
Dơng talei mưng habuw.

Dom nan…
Khauk praung khauk xit
Danưy grơp palei pala
Cei xit prew aut
Lauw hagait blauh lauw:
Pak pong ngap talei
Ppatamư khang blauh cuh
Gaun Lauw tapun rơh
Ahar dauh nan kuw!
Paguh bbai tagok pataw
Ppatruh kadha cwang kađah.

Kadha khan ppatwei lac
Cei xit brok praung
Ngap pataw pakrơng nưgar
Ppakwơc ribaung ppabơk banơk
Ia đwơc lahơm tanran.

Kadha nan khan miet…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *