Trà Ma Hani: Ariya 10 – Rẫy cò nhà em

RẪY CÒ NHÀ EM

Ruộng Da rồi tới đám Gò
Láng Kuao mới đến rẫy Cò nhà em
Một lần lạ cũng thành quen
Lối xa có chúng bạn thêm thành gần

Mới rày cha bảo rất căng
Ông Rừng qua lại kiếm ăn chốn này
Kinh hồn cả lũ hươu nai…
Chuyện đâu như chuyện của thời xửa xưa

Núi thiêng năm ấy, bây giờ
Rừng hoang đã hóa rừng thưa mất rồi
Rẫy Cò không bóng cò trôi
Mình ngồi nướng bắp kể thời xửa xưa

APUH KAUK SANG ADEI
Bản tiếng Chăm của Inrasara.

Hamu Abaw tơl tabbok Alauk Kanu
Bblang Xar tơl Apuh Kauk nhu sang adei
Sa bbơng crih blauh rađap rei
Jalan nau atah, ayut ralo drei jiơng xamưng.

Biruw kal amư lac biak kan
Ong glai rai rah dwah bbơng yơng dơr
Sa tapwơl ritha nhjrwah jang athur
Kadha mưni blauh yuw dom dalikal.

Urak hadơr cơk ginrơh mưkal
Glai rơm ppalai lihik jiơng bblang klauk bhaw
Wang Apuh Kauk oh kauk nau
Drei ơm tangơy thơt dak yaw đom glai.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *