Dom ra-ariya bhap

NHỮNG THI SĨ DÂN GIAN

Mưdwơn Jiaw – Baranưng

Tada hatai bauh pauh dom hia
Dom klau kanain rabbah dauh dhwa thơk đong
Thrauk thu dom wait ray kraung
Jang o nhjơk truh abih dom ngap lahai
Tada hatai pauh klauk ribuw ray…

*
Thành tim vỗ những khóc cười
Thơ lao đao
hát cuộc người long đong
Đã cạn vơi mấy đời sông
Vẫn chưa chắt được nửa dòng làm nguôi
Thành tim vỗ bạc nỗi đời.

Kadhar Gammuk – Kanhi

Ong atah – than kanhi jaik wơk
Dauh đang đơp ray dhwan
Su-on oh hu angan
Thơk nau jwa dalwơn bia harei klak

Ong nau
Miet xơp kanhi wơk dauk
Danưy bak bbwơn palau.

*
Ông xa – đàn kanhi gần lại
Hát cuộc lữ gập ghềnh
Nỗi nhớ không tên
Chầm chậm trôi dọc chiều luống tuổi.

Ông đi
Mãi tiếng đàn ở lại
Đồi cũ đầy âm vang.

Mưdwơn Tìm – Ginơng

Thruh ginơng o – mưnwix mư-in jang o
Pađik yaw ghwơh bluw xwan pơh
Mưligai o – rapơng jang o
Phling mưbuk đwơc blang rawang thauh.

*
Giàn trống không – người chơi cũng không
Nỗi đau cháy hồn hưng phấn
Sân khấu không – người nghe cũng không
Nhạc say chảy tràn khoảng rỗng.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *